خدمات پس از فروش

نحوه برخورد با محصول مشکل دار

هنگامی که مشتری متوجه شد که پس از دریافت کالا مشکلی در محصولات وجود دارد، ما یک فرآیند کامل برای رسیدگی به شکایات مشتری داریم.
اگر می خواهید سیستم کنترل کیفیت آداپتور ما را بدانید، لطفاً به "کیفیت" بروید

asbqeb

✧ ابتدا باید مشکلات محصول را به ما اطلاع دهید، قالب می تواند گزارش، توضیحات متنی یا ویدیویی از طریق ایمیل باشد.

✧ تیم فروش پس از دریافت شکایات مشتری، مشکل را به بخش کنترل کیفیت بازخورد خواهد داد.

✧ هنگامی که بخش کنترل کیفیت گزارش شکایت را از تیم فروش دریافت کرد، مهندس QE بخش تولید و بخش کنترل کیفی را سازماندهی می کند تا پدیده معیوب را مطابق روند فوق تأیید کند، سپس علت را پیدا کند و به مشتری ارائه دهد. راه حل رضایت بخش